THE ANALYSİS OF MİGRATİON PHENOMENON İN NORTHERN CYPRUS PAİNTİNG ART

Serkan İlseven, Fatma Miralay, Mustafa Hastürk

Abstract


Abstarct: Migration, which is one of the important issues affecting human life, can take place both voluntarily and involuntarily. Life, migration and art are interrelated concepts and such interrelationships can be observed in every geographic territory and in every society. Cyprus is one of the most important regions where such conceptual elationships can be found. It has lived through two world wars and ethnic conflicts. Consequently, various forms of migration took place in North Cyprus and left traces in the life of society. This article analizes migration in Cyprus in general and migration in North Cyprus specifically, and the influence of migration on the life of Cypriots. As life encompasses art, the influence of of migration in the lives of the people living in Cyprus are examined through works of art. Firstly, certain examples in the world are examined. Afterwards, works of art by artists who were painting prior to
1974, namely Emin Cizenel, Guner Pir and Emel Samiogluare studied. Finally, works of art by artists who were painting after 1974 namely Mustafa Hasturk, Fatma Miralay and Serkan Ilseven are analized.This article is about how a sociological event influnced art. Therefore it neither suggestsany other thesis, nor does it have any other mission.
Keywords: Migration, North Cyprus, Painting, Art, Life


Full Text:

PDF

References


Atatsoy, A. (2012). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış/A Geographical

Overview Of Characteristics On Rural Settlements In Trnc. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 9(20).

Berker, A. (2015). Zorunlu Göçün Yol Açtığı Refah Kaybının İncelenmesi: Yaşam Memnuniyeti Yaklaşımı. Jel No: I30, I31, J15.

Çağlayan, S. (2011). Göç kuramlari, göç ve göçmen ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Dergisi, (17).

Çelik, A. B. Gülçubuk, B. ve Aker, A. T. (2006). Ovacık ve Hozat İlçelerinde Geriye Göç Sürecine İlişkin Araştırma. Alana İlişkin Temel Demografik Göstergeler ve Göç Süreçlerinde Yaşanan Tarımsal Değişimler. İstanbul: ssociation for Accessible Life.

Durrant, S., & Lord, C. M. (Eds.). (2007). Essays in migratory aesthetics: Cultural practices between migration and art-making (No. 17). Rodopi.

Fischer, E. (1995). Sanatın gerekliliği, çev: Cevat çapan. İstanbul: Payel Publications.

Hastürk, M. (2017). Reading the Environmental Pollution in Lefke Through the Works of Art. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(1), 355-362.

Hursen, C., & Miralay, F. (2016). Similar Cultures, Similar Problems: Art Education Programs in Northern and

Southern Cyprus. International Journal of Educational Sciences, 15(1-2), 14-26.

İlseven, S. (2016), Assessment of the impacts of population decline in the town of Güzelyurt on the socio-economic structure of T.R.N.C,Anthropologist, 23(3): 335-342 (2016).

İlseven, S. (2017) Kıbrıs’ın Beşeri ve Ekonomik Siyasi Coğrafyası (2.edition), Tipografart Publications, Nicosia.

İlseven, S., Sorakın,Y.,Ersoy,M. (2018) Status and Satisfaction States of Turkish Immigrants Settled in Cyprus within the Socio-Economic Structure after 1974, ISSN: 2251-6204 Modern Journal of Language Teaching Methods

İlseven,S.,Hıdırer,G.,Tümer,M,(2014), Kıbrıs Coğrafyası; Publication of Ministry of National Education,Basak Printing , Ankara

Kondylis, F. (2010). “Conflict Displacement and Labor Market Outcomes in Post-War Bosnia and Herzegovina”, Journal of Development Economics, 93 (2) 235-248.

Kurtuluş, H., Purkıs, S., (2012) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler, İş Bank Culture Publications, Yaylacılık

Printing, Istanbul.

Miralay, F. (2017). An Evaluation Based on Teachers’ and Students’ Opinions on Art Curricula in Northern and Southern Cyprus. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6853-6866.

Miralay, F. (2018). Gaining of common culture perception to students in divided societies and the role of Art course in this context; Northern and Southern Cyprus. In SHS Web of Conferences (Vol. 48, p. 01016). EDP Sciences.

Miralay, F. (2018). Türk Halk Kültüründe El Sanatlarının Önemi: Kıbrıs Örneği/The Importance of Handicrafts in Turkish Folk Culture: The Case of Cyprus. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 495-509.

Okray, Z. (2017). Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu. Psychological Journal of Living Skills, 1(1), 51-58.

Prater, M. (2002). Art Criticism Modifying the Formalist Approach.

Şahin, E. Şeker, D. ve Tunç, A. İ. (2010). Van İli Örneğinde Terör Suçlarına Karışan Kişilerin İç Göç, Sosyal Psikolojik ve Eğitim Açılarından Değerlendirilmesi. Social Psychology of Terror.

Şahin, İ. (2012). Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası’nın Rolü (1878-1900). International Law and Politics, (31), 27-81.

Şahin,İ.,Şahin,C.,Öztürk,M.,(2013),Barış Harekâtı Sonrasında Türkiye’den Kıbrıs’aYapılan Göçler ve Tatbik Edilen İskân Politikası, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 599-630, Ankara-Turkey.

Ulubatlı, D. (2017, 30 October).Adalı Bir Ruh, Dünyalı Bir Bakış: Emin Çizenel.Yenidüzen Newspaper, s.21

Uysal, A. (2007). Araştırıcı sanat eleştirisi yöntemine göre max beckmann'ın" gece" adlı eserinin analizi. Journal of Turkish Pedagogical Sciences, 5(4), 701-715.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2226–3209, ІSSN 2409–0506